mostarski.net – (t)ko smo i šta hoćemo?

mostarski.net je Internet blog skupine Mostarki i Mostaraca, gdje iznosimo lično mišljenje o sadašnjosti našeg grada sa posebnim osvrtom na praktične probleme i zastoje uzrokovane opštom političkom, ekonomskom i moralnom situacijom u gradu i zemlji.

Nastavite s čitanjem...
28 od 28« Naslovnica<28