Tribina: Socijalni rad u zdravstvu

Tribina  “Socijalni rad u zdrastvu” održava se 12. ožujka u 13 sati na Filozofskom fakultetu, amfitetar 13.  Udruga Zamfis je organizator tribine kojom žele skrenuti pažnju na važnost uloge socijalnih radnika u zdravstvu.

Socijalni rad u zdravstvu počinje se razvijati početkom 20. og stoljeća u SAD – u. Začetnikom se smatra liječnik Richard S. Cabol koji je davne 1893. godine zaposlio prvoj socijalnog radnika u zdravstvu. Smatrao je da pored organske patologije koju pacijenti donose, treba i u nekim slučajevima proučavati i životne uvjete pacijenata.

Tako već 1905. Godine započinje prva specijalizacije za socijalni rad u zdravstvu. U okviru socijalnog rada u zdravstvu postoje subspecijalizacije zbog specifičnih karakteristika socijalnog rada u zdravstvu, domu zdravlja, psihijatriji, medicinskoj rehabilitaciji… Socijalni radnici predstavljaju važnu kariku u radu sa ovisnicima, osobama s različitim psihičkim poteškoćama, tijekom resocijalizacije istih. Socijalna rehabilitacija, intervencije u kriznim situacijama i osposobljavanje za funkcioniranje u svakodnevnom životu, ali i mnogi drugi oblici pomoći i usluga olakšavaju pacijentov povratak u društvo. Doprinos socijalnih radnika u zdravstvu je uistinu ogroman, bez obzira što često izostane priznanje od liječnika i ostalog medicinskog osoblja. Socijalni radnici brinu i o osobama koje se liječe od teških i kroničnih bolesti, osiguravaju razne usluge.

Cilj je tribine upoznati zainteresirane s ulogama socijalnih radnica KBC – a Mostar i Centra za mentalno zdravlje.

Nikolina Palameta, diplomirana socijalna radnica – djelatnica Centra za mentalno zdravlje. Voditeljica je Kluba liječenih alkoholičara zajednice klubova liječenih alkoholičara „Dr. Vladimir Hudolin“. Upoznat će nas s ulogom socijalnih radnika pri CMZ kao i u radu s osobama s mentalnim poteškoćama, dnevnim centrom, kao i radnom terapijom koja se provodi u procesu rehabilitacije i resocijalizacije.

Nada Berić , socijalna radnica – djelatnica Kliničko bolničkoga centra Mostar , poučena svojim dugogodišnjim iskustvom rada u struci ( 38 godina) prenijet će nam sliku onoga što bi jedan socijalni radnik trebao obavljati u jednom bolničkom centru.

Gosti predavači: Nikolina Palameta i Nada Berić

Tagovi:

Komentari su zatvoreni.